บ้านพักด๊อกเตอร์ ชวนล่องเรือชมแมงกะพรุนน้ำจืดและชมผีเสื้อแสนสวย “แก่งบางระจัน”เขาค้อ

 

ทริปเขาค้อระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2559 นี้  บ้านพักด๊อกเตอร์ เชิญชวนนักท่องเที่ยว เที่ยวป่าพายเรือตามหาแมงกะพรุนน้ำจืดที่มีแห่งเดียวในเมืองไทยและสัมผัสผีเสื้อแสนสวย ณ “แก่งบางระจัน” อ. เขาค้อ ร่วมผจญภัยสนุกสนานกับธรรมชาติ ได้ความรู้ กับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่สมบูรณ์ ลำน้ำใสสะอาด อากาศบริสุทธิ์ ตลอดทริปจะได้สัมผัสโอโซนของจริง ชิลๆ ไปกับบ้านพักด๊อกเตอร์ ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ ทริปราคาประหยัด แลัวจะประทับใจไม่รู้ลืมขอบอก นอกจากนี้ “แก่งบางระจัน” ยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่านานาชนิด และเป็นแหล่งอาศัยของแมงกะพรุนน้ำจืดสายพันธุ์น้ำไหลที่มีแห่งเดียวในประเทศไทย 

แมงกะพรุนน้ำจืด สัตว์ที่หายากมากชนิดหนึ่งของโลกอยู่ที่หนองแม่นา แก่งบางระจัน และอยากเชิญชวนให้ท่านทีมีหัวใจอนุรักษ์ อยากท่องเที่ยวในเชิงนิเวศน์ มานั่งเรือพาย เที่ยวชมแมงกะพรุนน้ำจืด พร้อมซึมซับบรรยากาศอันร่มรื่นของแก่งบางระจัน นอกจากนี้ ยังสามารถชมผีเสื้อนานาพันธุ์ นับพันตัวบินเรียงรายรอบๆตัวเรา ในช่วง 2 เดือน มีนาคม – พฤษภาคม นี้เท่านั้น (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง มีเจ้าหน้าที่พายเรือและเสื้อชูชีพ)
            ท้องน้ำที่แก่งบางระจัน จะเงียบสงบร่มรื่นในฤดูร้อน ที่อยู่ที่สำคัญของแมงกะพรุนน้ำจืด แหล่งที่พบแมงกะพรุนน้ำจืดบนเขาค้อ คือแก่งบางระจัน เป็นส่วนหนึ่งของลำน้ำเข็ก อยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ด้านที่เข้าจากทางเขาค้อ ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ความสำคัญของแก่งบางระจันคือความสวยงามของกระแสน้ำในช่วงฤดูฝน และฤดูหนาว มีกระแสน้ำไหลแรงตลอดเส้นทางชาวบ้าน และนักท่องเที่ยวได้เข้าไปพักผ่อนเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน ขณะที่ในฤดูแล้ง กระแสน้ำแทบไม่มีการไหวติง ซึ่งกลายเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของที่นี่ เพราะเป็นช่วงที่แมงกะพรุนน้ำจืด ปรากฏกายออกมาบนแก่งน้ำขังนิ่งบนภูเขาแห่งนี้ นับร้อยนับพันตัวและยังได้สัมผัสผีเสื้อที่หายากหลายชนิด เช่น  ผีเสื้อหางติ่งปารีส  ผีเสื้อเหลืองหนามใหญ่ โคนปีกดำ และผีเสื้อหางแหลม  เป็นต้น

              

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพิษณุโลก ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่รักและชนใจธรรมชาติ ร่วมเดินทางผจญภัยไปกับกิจกรรม “พายเรือเที่ยวป่า ตามหา แมงกะพรุนน้ำจืด” ตั้งแต่ ช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2559 นี้  ณ แก่งบางระจัน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

  “แก่งบางระจัน” ตั้งอยู่บริเวณลำน้ำเข็กติดกับอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง หน่วยหนองแม่นา ซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายเหมาะกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ นอกจากนี้ “แก่งบางจัน” ยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่านานาชนิด และเป็นแหล่งอาศัยของ   แมงกะพรุนน้ำจืดสายพันธุ์น้ำไหลที่มีแห่งเดียวในประเทศไทย อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 736 เมตร โดยจะสามารถพบเห็นกระจายอยู่อย่างหนาแน่นทั่วบริเวณเป็นจำนวนนับแสน ๆ ตัว ซึ่งสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าลอยอยู่ใต้ผิวน้ำ โดยแมงกะพรุนน้ำจืดในที่แห่งนี้มีขนาดของ   ลำตัวแตกต่างกันไป ตั้งแต่ขนาดเท่าเหรียญ 1 บาท ไปจนถึงขนาดเหรียญ 5 บาท ซึ่งปกติจะสามารถมองเห็นแมงกะพรุนน้ำจืดด้วยตาเปล่า

            “แมงกะพรุนน้ำจืดสายพันธุ์น้ำไหล” มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า Craspedacusta sowerbyi เป็นสิ่งมีชีวิตที่แปลกและหายาก มักจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ชอบอาศัยตามรากพืช ก้อนหิน หรือตอไม้ใต้ผิวน้ำ เมื่อแมงกะพรุนน้ำจืดเจริญเติบโตเต็มที่จะมีขนาดประมาณ 25 เซนติเมตร รูปร่างคล้ายร่ม มีหนวดยาวๆ รอบๆ วงแหวน ซึ่งมีเข็มพิษอยู่เป็นจำนวนมาก เพื่อใช้ในการจับเหยื่อที่เป็นแพลงตอน 

 

แมงกะพรุนน้ำจืดที่พบ นับว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์ก่อนยุคไดโนเสา ที่ยังมีชีวิตรอดเหลืออยู่ในปัจจุบันที่หาชมได้ยาก เนื่องจากเป็นแห่งเดียวในประเทศไทย และเป็น 1 ใน 5 แห่งของโลกที่พบแมงกะพรุนน้ำจืด อาศัยอยู่บนเทือกเขาสูง ซึ่งแมงกะพรุนน้ำจืดส่วนใหญ่จะพบได้เฉพาะในทะเลสาบ หรือในแม่น้ำ โดยสันนิษฐานว่าบริเวณสถานที่แห่งนี้เมื่อหลายล้านปีที่ผ่านมา น่าจะเคยเป็นท้องทะเล และจากการโก่งตัวของเปลือกโลก ทำให้ทะเลกลายเป็นภูเขา แมงกะพรุน ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ก็ได้ปรับตัวให้สามารถอยู่ในน้ำจืดได้ โดยแมงกะพรุนน้ำจืดจะมีลักษณะคล้ายกับแมงกะพรุนน้ำเค็ม แต่มีขนาดเล็กกว่า และมีหนวดรอบขอบตัว

ประมาณ 50-500 เส้น

การเที่ยวชมแมงกะพรุนน้ำจืดที่แก่งบางระจัน จะมีขึ้นเฉพาะในช่วง  เดือนมีนาคม ถึงเดือน พฤษภาคม ของทุกปี เหมือนกับวงจรชีวิตของแมงกะพรุนน้ำจืด โดยกลุ่มชุมชนคนรักษ์ป่า ในเขต ต.หนองแม่นา กลุ่มชาวบ้านที่พยายามรักษาแก่งน้ำแห่งนี้ ให้ปราศจากการบุกรุก จากกลุ่มนายทุนใดๆ ซึ่งเป็นแนวความคิดในเชิงอนุรักษ์และสร้างสรรค์ เพื่อให้ชาวบ้านซึ่งรู้ข้อมูลในท้องถิ่นดีที่สุด ทำหน้าที่เป็นผู้ให้ความรู้ ตอบคำถาม และพาเที่ยว การพายเรือเพื่อชมแมงกะพรุนเท่านั้น   เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเรียนรู้ธรรมชาติ  ร่วมไปกับการ ทำความเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งนอกจากการล่องเรือชมแมงกะพรุนแล้ว ยังสามารถชมพืชพันธุ์ และสัตว์นานาชนิด ที่เป็นพืชและสัตว์ประจำท้องถิ่นอื่นๆ  เขาค้อ เพชรบูรณ์  มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายและสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

            เปิดจองทริปเขาค้อระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2559 นี้  สอบถามราคาห้องพักและรถนำเที่ยวได้ที่บ้านพักด๊อกเตอร์ โทร. 081-905-3415 ,089-045-0798, (056)750-241